Zbierka na ligu za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie.

Všetko sa to začalo Dňami nezábudiek, dostali sme totiž ponuku zúčastniť sa celoslovenskej Zbierky Dni nezábudiek, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie. Duševnú poruchu môže zažiť ktokoľvek z nás. Najvážnejším problémom pre ľudí s duševnou chorobou je sociálne vylúčenie. Títo ľudia strácajú zamestnanie a ostávajú mnohokrát osamotení, izolácia bráni ich návratu do života a mnohí sa ocitnú až na pokraji chudoby. Liga za duševné zdravie SR je občianske združenie, ktoré vzniklo v súvislosti s prípravou Roku duševného zdravia v roku 2001. Objavila sa potreba vzniku organizácie, ktorá by sa stala nielen hlavným organizátorom tejto kampane, ale zároveň by „bojovala“ za zlepšenie podmienok a života duševne chorých, ako aj prevencie duševných porúch. Liga je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb, ktorej základným cieľom je podpora duševného zdravia. Pri aktívnej činnosti svoju pomocou prispievajú nielen významné osobnosti z oblasti zdravotníctva, ale členmi sú aj Slovenská psychiatrická spoločnosť, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Združenie pacientov Viktória, Celoslovenská asociácia pacientov a pacientskych organizácií pre duševné zdravie Premeny, Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora a ODOS. Liga za duševné zdravie organizuje už sedem rokov celoslovenskú zbierku Dni Nezábudiek. V dňoch 11. – 13. októbra 2010 sa uskutočnila tak ako aj po iné roky dobrovoľná zbierka určená na podporu rozvoja komplexnej siete starostlivosti, aby mohli ľudia s duševnými problémami obnoviť svoje sociálne väzby, zručnosti a schopnosť znovu viesť plnohodnotný život v rodine a práci. Tohto roku sme sa zúčastnili aj my tejto zbierky. Všetkých, ktorí prispeli ľubovoľnou čiastkou obdarovali malým kvietkom Nezábudkou – symbolom duševného zdravia. Cieľom zbierky, ktorej sme sa zúčastnili bolo vyzbierať finančné prostriedky na pomoc pre ľudí s problémami psychického charakteru. Ľudia mali možnosť stretnúť sa s touto kampaňou a verejnou zbierkou v médiách. Dobrovoľníci rozdávali informačné materiály a Nezábudky za dobrovoľný príspevok na celom Slovensku. Tejto zbierky sme sa zúčastnili aj my a spolu s kolegami z MabajEnergy sme oslovovali jednotlivých ľudí, ktorí boli milí a ústretoví. Niektorí bez rozmýšľania neváhali dať aj posledné peniažky. Boli aj takí, ktorých sme nemuseli ani osloviť, vedeli z médií o tejto zbierke a dali i viac ako symbolické 1 Euro. V našom meste sa nám táto zbierka celkom vydarila. Odchádzali sme spokojní, hoci trochu aj unavení, ale šťastní, že sa nám podarilo splniť cieľ tejto kampane – pomôcť duševne chorým ľuďom v regiónoch. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí aj pri nepriaznivej finančnej situácii prispeli na dobrú vec a aj našim kolegom, že napriek svojmu zdravotnému postihnutiu sa obetovali a tri dni pomáhali pri tejto zbierke.“ Aj malé veci dokážu urobiť veľké zmeny, pretože aj náš malý príspevok dokáže pomôcť ľuďom s duševnou poruchou žiť lepší život medzi nami, aby už nikdy viac neboli osamelí medzi ľuďmi. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste neváhali a prispeli na túto zbierku.


 
 
Powered by NATALY, designed by ITcity.